Contact informatie

DPCBelgium is zeer flexibel inzetbaar, variërend van een paar uur per week tot volledige dagtaken. Dit zowel voor kortere periodes als langetermijnopdrachten.

Adres:

 

Telefoonnummers:

+32 477 30 15 96 – Kurt
+32 495 57 38 68 – Helga

Email:

info@dpcbelgium.be

Social links:

Veel gestelde vragen:

Wat zijn de wettelijke feestdagen in België en op hoeveel dagen hebben mijn werknemers recht?

Jaarlijks zijn er 10 wettelijke feestdagen. Ze zijn vastgelegd op de volgende data:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Paasmaandag
  • Dag van de Arbeid (1 mei)
  • Hemelvaart
  • Pinkstermaandag
  • Nationale feestdag (21 juli)
  • Maria-Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen (1 november)
  • Wapenstilstand (11 november)
  • Kerstmis (25 december)

 

Vervangingsfeestdagen

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming moet gecompenseerd worden op een andere dag. Deze vervangingsfeestdag moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming en krijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming.

Er kan gekozen worden om deze vervangingsfeestdagen vast te leggen op een brugdag of men kan ervoor opteren dat werknemers deze dag vrij opnemen. Indien er een ondernemingsraad in het bedrijf aanwezig is, behoort deze bevoegdheid toe aan de OR.

De feestdagen dienen te worden gecommuniceerd aan het personeel en dit jaarlijks.

Moet mijn werknemer me verwittigen bij ziekte en hoe voer ik een verzuimbeleid?

Een werknemer is wettelijk verplicht de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen bij arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsreglement en de individuele arbeidsovereenkomst voorzien de timing en de procedure. We raden aan dat de werknemer zelf telefonisch zijn leidinggevende verwittigd.

Wij raden bedrijven aan een echt verzuimbeleid te voeren , dwz de drempel op verzuim zo hoog mogelijk houden en de drempel om terug te keren zo laag mogelijk. Belangrijk is om steeds contact te houden en te nemen met de afwezige werknemer, zonder schending van zijn / haar privacy.

Als de werknemer de dag zelf niet verwittigt, mag de werkgever ervan uitgaan dat de werknemer ongerechtvaardigd afwezig is. Echter is het belangrijk steeds de volledige context te kennen alvorens te reageren.

Een medewerker dient zijn afwezigheid te staven met een geldig doktersattest. Dit attest dien aan vele voorwaarden te voldoen. Bij twijfel contacteer DPC Belgium, wij kunnen u in deze adviseren.

Onderneming unplugged deze winter – moet ik mijn werknemers betalen?

Indien de stroomonderbreking aanleiding zou zijn van een volledige arbeidsdag die verloren gaat, spreken we van overmacht en is de RVA bereidt deze dag als tijdelijke werkloosheid te vergoeden.

Echter de aangekondigde stroomonderbrekingen lijken geen volledige arbeidsdag in beslag te nemen en dus geldt het principe van de begonnen arbeidsdag. U kan desgevallend geen tijdelijke werkloosheid inroepen.

Het gewaarborgd dagloon dient te worden uitbetaald, zelfs indien uw werknemers geen arbeid meer verrichten. Uiteraard kan u er ook voor opteren om tijdelijk de uurroosters aan te passen in de onderneming.

Aarzel niet ons te contacteren om u in uw specifiek geval de juiste adviezen te verlenen.