HR & Payroll support

DPCBelgium kan op 2 manieren uw Payroll- en personeelsadministratie verzorgen

 

 1. Ofwel door het plaatsen van een consultant bij u als klant
 2. Ofwel kan U er ook voor opteren om een aanzienlijke kostenbesparing te creëren door uw payroll te laten verrichten door DPCBelgium en haar team.

Wij garanderen U een kostenbesparing van 35 % zonder kwaliteitsverlies.

Het takenpakket kan er uitzien zoals hieronder beschreven:

 

 • Opmaak arbeidsovereenkomsten
 • Beheer payrolldatabase en afwezigheden
 • Samenwerking met sociaal secretariaat voor de loonsverwerking
 • Beheer tijdregistratiesystemen
 • Beheer van het fleetpark
 • Beheer groeps- en hospitalisatieverzekeringspakketten
 • Verwerking personeelsadministratie en sociale documenten (tijdskrediet, kinderbijslag, …)
 • Procesanalyse en optimalisatie
 • Benchmarken van de verschillende HR leveranciers en afwegen of u nog marktcompetitieve tarieven ontvangt

Voorbeelden van succesvolle outsourcing-projecten van DPCBelgium bij onze klanten zijn

Procedures

Opmaken en beheer van van procedures & wettelijk verplichte documenten.

Onderzoek

Onderzoeken van tewerkstellingsmaatregelen en indienen van subsidiedossiers.

Communicatie

Communicaties en onderhandelen met vakbonden. Organisatie sociale verkiezingen

Compensation & Benefits

Uitwerken van allerhande polissen & opzetten van loonoptimalisatieprojecten.

HR Docs

Laat onze HR-specialist u begeleiden in de opmaak/controle van al uw documenten en dit voor slechts 1,5€*/min.

 • Car-Policy (mobiliteitsbudgetten, aanvraagdocument firmawagen, …)
 • Welkomstbrochure
 • Arbeidsreglement
 • Aanwervingsprocedure
 • Ontslagprocedure (niet-concurrentie-beding, beeindiging in onderling akkoord, …)
 • Procedure Home-office
 • Vervangingsovereenkomst
 • Bruto-netto loonvergelijkingen
 • Representatievergoedingen (verkopers, bedienden, …)
 • GSM-vergoeding
 • Beeldschermwerk (procedures voor de werkgever & werknemer)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Bedrijfsvoorheffing – Toekenning van vermindering wegens gezinslasten
  en zo veel meer …

*1,5€/min = 90€/uur. Alvorens actie te ondernemen wordt u een forfaitair bedrag voorgesteld. Pas bij uw definitief akkoord starten wij de werkzaamheden.

HR Audit

Hoe zal DPCBelgium een HR-audit binnen uw bedrijf aanpakken?

stap 1

De volledige audit gebeurt steeds in onderling overleg met U

stap 2

DPCBelgium brengt uw HR-beleid in kaart door niet minder dan 250 punten te analyseren.

Stap 3

Probleemzones binnen uw beleid worden blootgelegd en besproken waarna voorstellen tot oplossingen worden aangereikt.

Stap 4

Het algemeen beoogde eindresultaat is een vlotte, performante HR-afdeling binnen uw onderneming.

Enkele voorbeelden van de 250 punten die geanalyseerd worden

 • Integriteit

 • Personeelsevaluatie

 • Diversiteit

 • Werving & selectie

 • Welzijn op het werk

 • Afstemming HR-beleid

 • Beloningsbeleid

 • Rollen en taken HR-afdeling

Interim Management & Outsourcing

Laat een HR-specialist u begeleiden in uw processen

 • In overeenstemming met de klant kan DPCBelgium 1 van zijn consultants ter beschikking stellen om in te spelen op uw tijdelijke uitdaging.
 • Deze opdrachten kunnen op uurbasis, dagbasis en weekbasis aangeboden worden.
 • Dat uw interim consultant de juiste hr-competenties en business-skills meedraagt, spreekt vanzelf, zij dragen nml. mee de waarden van DPCBelgium uit.

Laat een HR-specialist u begeleiden in uw outsourcing-projecten

 • Zowel grote bedrijven als KMO’s kunnen beroep doen op DPCBelgium als hun vaste partner.
 • U kan bij één van onze consultants terecht voor specifieke vragen en oplossingen.
 • In functie van de specifieke noden beheren onze HR- en payroll-officers specifieke, meerdere of alle HR-activiteiten binnen uw organisatie.

Voorbeelden van verwezenlijkte projecten

 • Opmaak policy’s

 • Integratie Shared Service

 • Fiscale audit

 • Payroll optimalisering

Coaching & Training

Training en coaching wordt in de huidige context alsmaar belangrijker en meer en meer werkgevers beseffen dit ook.
In de loop der jaren ontwikkelde DPCBelgium een uitgebreide HR-trainingscatalogus die managers en teamleiders in staat kunnen stellen om moderne leidinggevenden te worden.
Goed opgeleide managers, directors, CEO’s, … bevorderen de betrokkenheid en performantie van hun medewerkers en dit heeft een positief effect op de algemene turn-over.

Coaching
 • Persoonlijke begeleiding van managers, HR-managers, CEO’s,… in HR-gerelateerde veranderingsprocessen.
 • People management op de werkvloer.
Persoonlijkheidstesten

Heeft u te maken met dominante of juist zeer empathisch ingestelde medewerkers?
Laat DPCBelgium het voor u in kaart brengen!

 

 • Na online vragenlijst wordt een profiel opgemaakt
 • Deze wordt dan uitvoerig besproken met u en/of de medewerker
 • Hieruit kunnen verdere opleidingsbehoeften vloeien
Training

Alle trainingen kunnen zowel intern/extern als via Skype georganiseerd worden.

 

 • Definiëren van trainingsnoden binnen uw afdeling/onderneming
 • Opstellen en beheer van opleidingsprogramma’s
 • HR-updates (Juridisch & payroll)
 • Het houden van verzuimgesprekken
 • People management op de werkvloer
 • People management in Automotive
 • Motiveren op basis van persoonlijkheid
 • Persoonlijkheidsgericht interviewen
Referenties